SUA CHUA XE NANG

PHU TUNG XE NANG

    XE NÂNG TAY

XE NÂNG ĐỘNG CƠ

XE NÂNG ĐỘNG CƠ

                                                                              

TOYOTA

MODEL:7FD25

TẢI NÂNG:2500KG

ĐỘNG CƠ DIESEL

NÂNG CAO 4 MET

NĂM SX 2003

GIÁ BÁN 260 TRIỆU

 

 

 

TOYOTA

MODEL:7FD40

TẢI NÂNG:4000KG

ĐỘNG CƠ DIESEL

NÂNG CAO 4,5 MET

NĂM SX 2010

Gía bán : 380 triệu

Hyster

MODEL:H3.00

TẢI NÂNG:3000KG

ĐỘNG CƠ xăng gas

NÂNG CAO 4,5 MET,3TY 3LAM

NĂM SX 2012

Gía bán : 280 triệu

Các bài viết khác

SUA XE NANG

BAO TRI SUA CHUA XE NANG

DICH VU SUA CHUA XE NANG
DICH VU SUA XE NANG