SUA CHUA XE NANG

PHU TUNG XE NANG

    XE NÂNG TAY

XE NÂNG ĐIỆN

XE NÂNG ĐIỆN

            

KOMATSU NGỒI LÁI

MODEL:FB25-11

TẢI NÂNG:2500KG

ĐỘNG CƠ ĐIỆN

NÂNG CAO 3 MET

NĂM SX 2009

GIÁ BÁN 260 TRIỆU

 

 

 

 

 

 

KOMATSU ĐỨNG LÁI

MODEL:FBR15-12

TẢI NÂNG:1500KG

ĐỘNG CƠ ĐIỆN

NÂNG CAO 4 MET

NĂM SX 2012

GIÁ BÁN 140 TRIỆU

 

 

 

 

 

 

KOMATSU NGỒI LÁI

MODEL:FB30-7

TẢI NÂNG:3000KG

ĐỘNG CƠ ĐIỆN

NÂNG CAO 4 MET

NĂM SX 2002

GIÁ BÁN 290 TRIỆU

 

 

 

KOMATSU NGỒI LÁI

MODEL:FB20-12

TẢI NÂNG:2000KG

ĐỘNG CƠ ĐIỆN

NÂNG CAO 3 MET

NĂM SX 2010

GIÁ BÁN 270 TRIỆU

 

 

 

 

KOMATSU NGỒI LÁI

MODEL:FB18-12

TẢI NÂNG:1800KG

ĐỘNG CƠ ĐIỆN

NÂNG CAO 3 MET

NĂM SX 2010

GIÁ BÁN 250 TRIỆU

Các bài viết khác

SUA XE NANG

BAO TRI SUA CHUA XE NANG

DICH VU SUA CHUA XE NANG
DICH VU SUA XE NANG